Vizyon, Misyon ve Değerler

Signature Groupe, vizyon, misyon ve değerleri ışığında ticari yaşamını sürdürmektedir. Uzun vadeli hedeflerine bu temellerinden vazgeçmeden ulaşacaktır.

2023

Hedeflerimiz en üst sıralarda olmak

Kimya, metal, tekstil, tarım ve gıda sektörleri ve alta alanlarında en üst sıralarda hacime ulaşıp sürdürmeyi hedefliyoruz. Sektörlerimizde çalıştığımız tüm tarafları bu hedef çevresinde harekete geçirerek olumlu sonuçları sürekli almak istiyoruz.

2023 yılında dünya ekonomisini imkanlarını iyileştirici şekilde zorlamak ve güven, istikrar, kalite, teknolojik altyapıyı geliştirmek için çalışacağız.

Vizyon

Çevre ve insana saygı felsefesini temelin sektörlerimizde aktif rolü üst pozisyonlara taşıyıp, tecrübemiz ile insan kaynağımızdan güç alarak ürünlerimizi uluslararası sahaya taşımak.

Misyon

Türkiye’nin üretim kaynaklarının yararlı ve doğru şekilde değerlendirilmesini sağlayıp üretime ve dolayısıyla ülke ekonomisine katmak, çevre ve insan odağında sürdürülebilir ticaret yapmak.

Değerler

Signature Groupe

Çevre ve insana saygı felsefesini temelin sektörlerimizde aktif rolü üst pozisyonlara taşıyıp, tecrübemiz ile insan kaynağımızdan güç alarak  ürünlerimizi uluslararası sahaya taşımak.

Türkiye’nin üretim kaynaklarının yararlı ve doğru şekilde değerlendirilmesini sağlayıp üretime ve dolayısıyla ülke ekonomisine katmak, çevre ve insan odağında sürdürülebilir madencilik yapmak.

Dürüstlük, Şeffaflık, Sürdürülebilirlik – İstikrar,  Verimlilik, Kapsayıcılık, İş Birliği, İnisiyatif, Birlik Olmak, Aile Olmak, Sorumluluk, Yenilikçilik, Çeviklik